Mærkesager

Sammen bliver vi hørt! 

Danish Cloud Community arbejder på at skabe bedst mulige vilkår for vores egen branche såvel som det netværk af kunder og leverandører, som vores medlemmer er en aktiv del af. Vi samarbejder med organisationer i ind- og udland for at varetage vores medlemmers interesser bedst muligt:

  • SMVdanmark, hvor vi er med til at styrke SMV’ernes stemme og samtidig får indblik i og adgang til beslutningsprocesser i centraladministrationen
  • Uformelt, europæisk netværk af tilsvarende brancheforeninger, hvor vi arbejder med konkrete initiativer og deler erfaringer

Vi arbejder især med tre mærkesager:

  • Bæredygtig cloud
  • Rimelige rammevilkår
  • Fair konkurrence

 

Bæredygtig cloud

CO2-aftrykket fra datacentre, uanset om de er lokale eller globale, stiger i disse år, hovedsageligt fordi den samlede globale mængde data stiger markant. CO2-aftrykket kommer selvfølgelig fra de store mængder energi, der bruges til driften af datacentrene, men også i høj grad fra andre områder, herunder produktionen af den teknologi, der er hele grundlaget for datacentrene.  

Derfor vil vi som brancheforening skabe og skaffe viden og værktøjer, der sætter vores medlemmer i stand til at medvirke til at mindske CO2-aftrykket – og vise at de gør det. Vores første initiativ er Cloudbranchens CO2-beregner, som er et redskab for den enkelte medlemsvirksomhed til at arbejde strategisk med at nedbringe CO2-aftryk og for foreningen et værktøj til at følge branchens samlede aftryk år for år. De første tal for branchens samlede CO2-aftryk ventes klar 2. halvår 2021.

På europæisk plan deltager vi i et initiativ, som drives af CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe), som giver operatører af datacentre mulighed for at committe sig at blive CO2-neutrale i 2030.

Endelig deltager Danish Cloud Community på vegne af SMVdanmark i Rådet for Energieffektiv Omstilling fra starten af 2021 og samarbejder med DTU om fase to af INCOM-projektet, der har til formål at mål at udvikle en objektiv, transparent og nøjagtig model for evaluering af energiforbrug på internettet.

 

Rimelige rammevilkår

Som alle andre brancher og virksomheder i Danmark og EU er vi underlagt en række love, regler og forordninger. I takt med den øgede digitalisering, stiger også reguleringen på dette område, og det sætter sine spor i medlemmernes hverdag. Eksempler er GDPR, hvor vi var tidligt ude med en skabelon til databehandleraftale og løbende har dialog med de danske myndigheder om fortolkninger samt giver input til vejledninger.

Desuden deltager vi som repræsentant for SMVdanmark i bestyrelsen for Danmarks kommende mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse, D-mærket samt Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed, som er etableret primo 2021 under Erhvervsstyrelsen.

Via vores medlemsvirksomheder og de mange virksomheder, hvis it-drift de varetager, har vi fingeren på pulsen hvad angår praktisk, daglig it-drift i Danmark. Den erfaring er nyttig i forhold til at skabe resultater, som er gode for samfundet såvel som for vores medlemmer.

 

Fair konkurrence

Vores branche tegnes i Danmark af lokale virksomheder, ”big tech” aka GAFAM – og alt derimellem. Der samarbejdes på kryds og tværs til gavn for leverandører såvel som kunder. Indimellem opstår der dog situationer, hvor eksempelvis en dominerende markedsposition udnyttes, hvilket bl.a. adresseres i EU Kommissionens ”Digital Markets Act” fra december 2020.

Vores medlemmer har oplevet det på egen forretning, og i de tilfælde har Danish Cloud Community haft rollen som talerør, med gode resultater til følge. Når forhandlinger ikke har slået til, har vi også rejst sager for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt haft drøftelser med EU’s Generaldirektorat for Konkurrence.

 

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du gerne vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at varetage dine interesser.