Bliv medlemLogin

Mærkesager

Sammen gør vi en forskel

Danish Cloud Community arbejder på at skabe bedst mulige vilkår for vores egen branche såvel som det netværk af kunder og leverandører, som vores medlemmer er en aktiv del af. Vi samarbejder med organisationer i ind- og udland for at varetage vores medlemmers interesser bedst muligt:
  • SMVdanmark, hvor vi er med til at styrke SMV’ernes stemme og samtidig får indblik i og adgang til beslutningsprocesser i centraladministrationen
  • Uformelt, europæisk netværk af tilsvarende brancheforeninger, hvor vi arbejder med konkrete initiativer og deler erfaringer

Vi arbejder især med tre mærkesager:

  • Bæredygtig cloud
  • Rimelige rammevilkår
  • Fair konkurrence

Bæredygtig cloud

For Danish Cloud Communitys medlemmer er det en vigtig ambition fortsat at være med til at indfri de klimamæssige potentialer, der ligger i cloud og hosting.

Derfor er det for Danish Cloud Community er det en vigtig opgave at skabe og skaffe viden og værktøjer, der sætter vores medlemmer i stand til at beregne og dermed mindske deres CO2-aftryk – og dokumentere for omverdenen, at det er tilfældet. 

Datacentres antal og kapacitet stiger kraftigt i disse år, og den udvikling forventes at fortsætte. Det skyldes, at der til stadighed genereres flere og flere data, og at flere og flere processer digitaliseres. De mange datacentre er internettets fundament, og set med klimabriller er de billedet på en positiv udvikling, da internettet som tommelfingerregel kompenserer eget CO2-aftryk med en faktor 1,5, bl.a. fordi professionelle datacentre er mere energieffektive end små, lokale servere eller analoge processer.

Datacentre har et CO2-aftryk, som stammer fra den energi, der bruges til at køre de servere, kølesystemer osv., som datacentre består af. Dertil skal man lægge CO2-udledninger relateret til værdikæden, altså produktion, transport og bortskaffelse af datacentrets udstyr, og så begynder man at have en idé om et datacenters samlede CO2-aftryk.

Uanset datacentrenes overordnede klimapositive effekt, har de således et CO2-aftryk, som alt andet lige vil stige med øget brug. Den udvikling imødegås af virksomheder og organisationer, bl.a. i Europa, hvor vi går efter klimaneutrale datacentre i 2030.

Cloudbranchens CO2-beregner

Danish Cloud Community har udviklet Cloudbranchens CO2-beregner! Cloudbranchens CO2-beregner er et redskab, som den enkelte medlemsvirksomhed kan bruge til at beregne sit CO2-aftryk. Beregneren bruges sammen med Klimakompasset, som bygger på den internationalt anerkendte Greenhouse Gas-protokol, hvis metodik også kan bruges til at lave et egentligt klimaregnskab. Cloudbranches CO2-beregner kan således bruges bagudrettet til regnskaber, men også fremrettet til at lave scenarier og dermed arbejde strategisk med at nedbringe CO2-aftryk


Climate Neutral Data Center Pact

På europæisk plan har vi siden starten i januar 2021 deltaget i Climate Neutral Data Center Pact under mottoet: The Green Deal needs Green Infrastructure. Pagtens formål er, at europæiske datacentre skal være klimaneutrale i 2030. Midlet er et Self Regulatory Initiative, som pagten skaber sammen med EU Kommissionen. Datacentre, som tilslutter sig pagten og det selvregulerende initiativ, skal rapportere på 5 parametre: Energieffektivitet, grøn energi, vandeffektivitet, cirkulær økonomi og genbrug af energi, typisk varme. Der skal rapporteres for første gang i midten af 2023.

 

GreenCOM

Endelig samarbejder Danish Cloud Community med DTU om GreenCOM-projektet, der har til formål at mål at udvikle en objektiv, transparent og nøjagtig model for evaluering af energiforbrug på internettet.

Rimelige rammevilkår

Danish Cloud Community arbejder for, at vores medlemmer får så optimale rammevilkår som muligt.   Som alle andre brancher og virksomheder i Danmark og EU er vi underlagt en række love, regler og forordninger. I takt med den øgede digitalisering, stiger også reguleringen på dette område. Det er et utroligt komplekst område at regulere, og nyt tiltag har ofte utilsigtede – og uhensigtsmæssige – effekter. I de tilfælde tager vi dialogen med lovgiverne for at finde løsninger, der tilgodeser både den overordnede hensigt og virkeligheden, som den tager sig ud hos vores medlemmer. 

GDPR og NIS2

Eksempler er GDPR, hvor vi var tidligt ude med en skabelon til databehandleraftale og løbende har dialog med de danske myndigheder om fortolkninger samt giver input til vejledninger. Senest er NIS-direktivet blevet til NIS2-direktivet, og vores branche er blevet omfattet.

Fælles standarder for offentlige indkøb

Fra EU kommer også nogle fælles standarder for offentlige indkøb, Green Public Procurement eller GPP. På vores område er det Digitaliseringsstyrelsen og Staten og Kommunernes Indkøbsservice, SKI, der omsætter de europæiske standarder til danske forhold, og vi har sammen med nogle af vores medlemmer haft fornøjelsen at komme med input til en dansk fortolkning af standarden. En fortolkning, som gør det muligt for den typiske danske – og i europæisk sammenhæng ikke så store – leverandør at byde ind på offentlige opgaver.

D-mærket

Desuden deltager vi som repræsentant for SMVdanmark i bestyrelsen for Danmarks nye mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse, D-mærket.

Via vores medlemsvirksomheder og de mange virksomheder, hvis it-drift de varetager, har vi fingeren på pulsen hvad angår praktisk, daglig it-drift i Danmark. Den erfaring er nyttig i forhold til at skabe resultater, som er gode for samfundet såvel som for vores medlemmer.

Desuden deltager vi som repræsentant for SMVdanmark i bestyrelsen for Danmarks kommende mærkningsordning for it-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse, D-mærket samt Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed, som er etableret primo 2021 under Erhvervsstyrelsen.

Via vores medlemsvirksomheder og de mange virksomheder, hvis it-drift de varetager, har vi fingeren på pulsen hvad angår praktisk, daglig it-drift i Danmark. Den erfaring er nyttig i forhold til at skabe resultater, som er gode for samfundet såvel som for vores medlemmer og deres kunder. 

Fair Konkurrence

Vores branche tegnes i Danmark af lokale virksomheder, af techgiganter (især Google, Amazon Web Services og Microsoft) – og alt derimellem. Der samarbejdes på kryds og tværs til gavn for leverandører såvel som kunder. Indimellem opstår der dog situationer, hvor eksempelvis en dominerende markedsposition udnyttes. Når det går ud over medlemmerne af Danish Cloud Community, påtager vi os rollen som talerør for medlemmerne, enten i direkte dialog med virksomheder eller i forhold til at rejse spørgsmålet ved de relevante nationale eller europæiske myndigheder.

Vi samarbejder også med tilsvarende europæiske brancheorganisationer, som oplever det samme.

For at skabe opmærksomhed om bl.a. licensvilkår for software for cloudkunder, bakker vi også op om initiativet Ten Principles of Fair Software Licensing for Cloud Customers (https://www.fairsoftware.cloud/), som er med til at sikre innovation, valgfrihed og vækst i den digitale økonomi.

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du gerne vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe med at varetage dine interesser. 

Code of conduct

Det står vi på mål for

Danish Cloud Communitys Code of Conduct er medlemsvirksomhedernes fælles retningslinjer for god adfærd i forhold til medarbejdere, kunder, leverandører, øvrige aktører i branchen samt ikke mindst miljøet.

Cloudcertifikatet en tryg adgang til skyen

Cloudcertifikatet sikrer, at de certificerede medlemmer af Danish Cloud Community leverer dokumenterede ydelser, som lever op til branchens krav om god hosting.
Og for det andet er den med til at skabe troværdighed og gennemsigtighed i medlemmernes kommunikation med deres kunder.

Nulstil adgangkode

Indtast din email for at nulstille din adgangskode

Log ind her