Bliv medlemLogin

Code of Conduct

Danish Cloud Communitys Code of Conduct er medlemsvirksomhedernes fælles retningslinjer for god adfærd i forhold til sociale, etiske samt miljø- og klimamæssige forhold. Code of Conduct omfatter derfor retningslinjer i forhold til medarbejdere, kunder, leverandører, myndigheder og andre relevante interessenter.

Code of Conduct er senest opdateret i 2022.

Sociale

 • Medlemmer af Danish Cloud Community
 • sikrer, at der ikke sker forskelsbehandling ved ansættelser og i ansættelsen som følge af etnicitet, køn, alder, religion, seksuel orientering m.m.
 • overholder alle lov- og rimelighedskrav i forbindelse med medarbejdernes ansættelsesvilkår
 • arbejder for et sundt, sikkert og bæredygtigt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk
 • anvender kun underleverandører, der kan dokumentere overholdelsen af et sundt, sikkert og bæredygtigt arbejdsmiljø

Etiske

Medlemmer af Danish Cloud Community

 • prioriterer at kunder, leverandører og andre aktører på cloud- og hostingmarkedet behandles ordentligt og redeligt
 • sikrer, at kunder altid har mulighed for at træffe valg om IT-outsourcing, cloud-, og hostingydelser på et fuldt oplyst grundlag om alle relevante forhold og konsekvenser. Dette indebærer blandt andet:
     • At oplysninger i markedsføringsmaterialer i ethvert medie altid er korrekte og fyldestgørende
     • At potentielle kunder i en salgssituation altid får korrekte og fyldestgørende oplysninger, der er relevante i forhold til den enkelte kundes konkrete situation
     • At aftalens indgåelse sker på korrekt vis, herunder at kunden får lejlighed til at orientere sig om aftalens vilkår i fuldstændigt omfang 
     • At aftalegrundlag udformes, så alle vilkår umiddelbart er overskuelige og forståelige for kunden 
     • At det eksplicit fremgår af aftalerne, hvilke priser der er faste, og hvilke der er variable efter forbrug
 • giver i det løbende kundeforhold let tilgængelig adgang til alle relevante oplysninger om aftalevilkår og priser mv. 
 • overholder reglerne i GDPR og myndighedernes vejledninger på området
 • overholder andre gældende danske regler og EU-regler, der er relevante for branchen

Miljø- og klimamæssige

Medlemmer af Danish Cloud Community:

 • arbejder løbende på at minimere energiforbruget samt klima- og miljøpåvirkningen af den daglige drift, så bæredygtighed tænkes ind i alle fremtidige løsninger, fx ved brug af Cloudbranchens CO2-beregner
 • forventes at leve op til retningslinjerne som beskrevet i ”Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen” ved markedsføring og salg af produkter/ydelser, hvor der indgår markedsføring af elementer, der er miljø- eller klimavenlige
 • arbejder i enhver henseende henimod at gøre deres klimaaftryk så lille som muligt, både i relation til den daglige drift, men også i relation til forsvarlig bortskaffelse af udstyr
 • arbejder sammen med relevante myndigheder og institutioner med henblik på at reducere klimapåvirkningen
Code of conduct

Det står vi på mål for

Danish Cloud Communitys Code of Conduct er medlemsvirksomhedernes fælles retningslinjer for god adfærd i forhold til medarbejdere, kunder, leverandører, øvrige aktører i branchen samt ikke mindst miljøet.

Cloudcertifikatet en tryg adgang til skyen

Cloudcertifikatet sikrer, at de certificerede medlemmer af Danish Cloud Community leverer dokumenterede ydelser, som lever op til branchens krav om god hosting.
Og for det andet er den med til at skabe troværdighed og gennemsigtighed i medlemmernes kommunikation med deres kunder.

Nulstil adgangkode

Indtast din email for at nulstille din adgangskode

Log ind her