Cloudcertifikatet

Cloudcertifikatet

 

Certificeringsordningen Cloudcertifikatet tjener to formål: For det første sikrer den, at certificerede medlemmer af Danish Cloud Community kan dokumentere, at deres ydelser lever op til branchens krav om god hosting. Og for det andet er den med til at skabe troværdighed og gennemsigtighed i medlemmernes kommunikation med deres kunder.

For at blive certificeret skal medlemsvirksomheden bl.a. leve op til følgende:

  • Leve op til Danish Cloud Communitys mindstemål for god hosting
  • Levere en ISAE 3402 revisoreklæring med reference til ISO27002. Disse forkortelser dækker over en veldefineret proces, som virksomheden hvert år følger for at beskrive og dokumentere, hvordan man med produktionsapparat og processer leverer ydelser til kunderne. Virksomhedens materiale kontrolleres stikprøvevis af en uvildig it-revisor, som udsteder erklæringen
  • Benytte SLA'er, som i disposition og indhold lever op til Danish Cloud Communitys krav samt er tilgængelige for kunderne
  • Være økonomisk stabilt, bl.a. målt ved driftsresultat og egenkapital
  • Være dækket af erhvervs- og produktansvarsforsikringer

Cloudcertifikatet kan kendetegnes ved følgende logo:

 

 

 

Certificerede medlemmer

Følgende medlemmer af Danish Cloud Community er certificerede


 

              

 

 

   

 

 

          

 

 

 

Tryk på logoerne for at lære mere om virksomhederne.

 

 

 

Få flere informationer om Danish Cloud Community's certificeringsordning

Kontaktinfo