Talerør

Sammen bliver vi hørt! 

En brancheforening kan sammenlignes med et kor: Sammen kan vi råbe rigtigt højt! Og samtidig har det enkelte medlem mulighed for at være én i flokken, når det er belejligt. Danish Cloud Community taler medlemmernes sag i forhold til myndigheder, interessenter og medier.

Danish Cloud Community påtager sig nogle gange at undersøge og evt. føre konkrete konkurrenceretlige sager på vegne af branchen. Det sker typisk på vores medlemmers opfordring og giver god mening, når medlemmerne enkeltvis ikke har ressourcer til eller interesse i at stå i spidsen for initiativet.

Der opstår også løbende situationer, hvor medlemmerne har behov for tolkning af typisk nye regelsæt. Her varetager Danish Cloud Community medlemmernes interesser, eksempelvis over for myndighederne. Et eksempel på det er GDPR og spørgsmål vedr. implementering af forordningen, som vi har stillet til Datatilsynet. 

Desuden har vi siden sensommeren 2018 deltaget i drøftelser med tilsvarende brancheorganisationer i Tyskland, Holland, Frankrig og England. Fokus er her de fælles rammebetingelser, som EU stiller for cloud & hostingvirksomheder og det er hurtigt blevet klart, at alle deltagerne har stor nytte af den deling af viden og erfaringer. 

Endelig har Danish Cloud Community også deltaget i flere arbejds- og følgegrupper i centraladministrationen – og agter fortsat at gøre det, under forudsætning af, at vi har en god chance for gøre en positiv forskel for medlemmerne. Vi takker hellere nej end at bruge tid på noget, som har ingen eller kun lille effekt.