Talerør

Sammen bliver vi hørt! 

En brancheforening kan sammenlignes med et kor: Sammen kan vi råbe rigtigt højt! Og samtidig har det enkelte medlem mulighed for at være én i flokken, når det er belejligt. Danish Cloud Community taler medlemmernes sag i forhold til myndigheder, interessenter og medier.

Danish Cloud Community påtager sig nogle gange at undersøge konkrete konkurrenceretlige sager på vegne af branchen. Det sker typisk på vores medlemmers opfordring og giver god mening, når medlemmerne enkeltvis ikke har ressourcer til eller interesse i at stå i spidsen for initiativet.

Desuden har Danish Cloud Community også deltaget i flere arbejds- og følgegrupper i centraladministrationen – og agter fortsat at gøre det. I hvert tilfælde vurderes det nøje, hvor vigtigt det pågældende område er for foreningens medlemmer og hvor stor chance vi har for at gøre en positiv forskel. Vi takker hellere nej end at bruge tid på noget, som har ingen eller kun lille effekt.