11
feb

Pressemeddelelse: Den europæiske cloudbranche i opråb til Margrethe Vestager: Sidste udkald, hvis Digital Markets Act skal dække cloudbaseret virksomhedssoftware

Sammen med 40 europæiske virksomheder og brancheorganisationer har Danish Cloud Community sendt et åbent brev til EU-kommissær Margrethe Vestager. Brevet er en opfordring til, at kommissæren med ansvar for bl.a. ”et Europa klar til den digitale tidsalder” gør sin indflydelse gældende i de aktuelle forhandlinger om Digital Markets Act.

Jens E. Thorndahl, administrerende direktør i Danish Cloud Community, forklarer:
”Som Digital Markets Act ser ud lige nu, er virksomhedssoftware som for eksempel produktivitetssuiterne Microsoft 365 og Google Workspace ikke omfattet, når de afvikles fra en cloud. Det betyder, at de såkaldte ”gatekeepere”, som i forvejen har en dominerende position på det marked, fortsat vil kunne operere med vilkår, som er besværlige og dyre for brugerne og dermed gør det sværere for danske og europæiske virksomheder at høste de mange fordele, som digitaliseringen giver mulighed for.”

Den europæiske cloudbranche understreger, at der kun er behov for en ganske lille ændring i definitionen af de platforme, som den kommende EU-lovgivning skal dække, og at den ændring formelt set godt kan besluttes under de nuværende trilogforhandlinger mellem Ministerrådet, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Det åbne brev til Kommissær Vestager kan downloades her.