10
feb

Nyt medlem i bestyrelsen

Peter N. Jansen fra NNIT A/S blev ved den ordinære generalforsamling valgt ind i Danish Cloud Communitys bestyrelse. Her overtager han stafetten fra Jess Teilmann fra Sotea A/S. Den øvrige bestyrelse benytter anledning til at sige stor tak til Jess for hans altid værdifulde bidrag til bestyrelsens arbejde - og ønsker i samme moment Peter et lige så stort velkommen!