4
dec

EU-forslag om bekæmpelse af terror kan gøre it-hostere og cloududbydere til censorer over kundernes data

På Ministerrådsmødet i EU den 6.-7. december 2018 er EU-Kommissionens forslag til forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret online-indhold sat til beslutning. Forslaget blev lanceret i Præsident Junckers tale om Unionens tilstand den 12. september 2018. Siden er forslaget blevet behandlet med usædvanlig hast i medlemslandene, herunder Danmark, hvor et flertal i Europaudvalget bakker forslaget op.

Danish Cloud Community mener, at forslaget – hvis det vedtages – kan kræve af vores medlemmer, at de overvåger kunders data og tager stilling til, om det er terrorrelateret. Den vurdering er efter vores opfattelse en myndighedsopgave, som vores medlemmer ikke bør varetage. Desuden mener vi, at fristen på 1 time til at fjerne terrorrelateret indhold efter påbud fra myndigheder skal præciseres som værende inden for normal åbningstid.

Vi har gjort medlemmerne af Europaudvalget skriftligt opmærksomme på disse problemer, og fik støtte af alle på nær regeringspartierne og Socialdemokratiet, som stemte for. Vi støtter desuden en skrivelse fra CISPE til Præsident Juncker, hvor vores logo som det eneste danske optræder sammen med en række andre europæiske organisationers . Begge dokumenter kan downloades neden for.

Danish Cloud Community kan kun bakke formålet med forordningen op, nemlig at bekæmpe terror. Vi er dog meget uenige i nogle af de foreslåede midler og beklager også, at der har været så ekstraordinært kort tid til at gennemarbejde forslaget, som på mange områder forekommer uklart og ufærdigt. Der arbejdes fortsat meget hårdt på europæisk plan på at få udsat beslutningen.

Brev til Europaudvalget

Brev til President Juncker