Certificering

Cloudcertifikatet

 

Certificeringsordningen Cloudcertifikatet tjener to formål: For det første sikrer den, at certificerede medlemmer af Danish Cloud Community kan dokumentere, at deres ydelser lever op til branchens krav om god hosting. Og for det andet er den med til at skabe troværdighed og gennemsigtighed i medlemmernes kommunikation med deres kunder.

Siden Danish Cloud Community blev stiftet som BFIH i 2011, har Cloudcertifikatet været en vigtig del af foreningens virke: Vi udvikler løbende ordningen og behandler (re)certificeringsansøgninger fra medlemmerne, mens de medlemmer, der er med i ordningen, hvert år skal forny deres certificering.

For at blive certificeret skal medlemsvirksomheden bl.a. leve op til følgende:

  • Leve op til Danish Cloud Communitys mindstemål for god hosting
  • Levere en ISAE 3402 revisoreklæring med reference til ISO27002. Disse forkortelser dækker over en veldefineret proces, som virksomheden hvert år følger for at beskrive og dokumentere, hvordan man med produktionsapparat og processer leverer ydelser til kunderne. Virksomhedens materiale kontrolleres stikprøvevis af en uvildig it-revisor, som udsteder erklæringen
  • Benytte SLA'er, som i disposition og indhold lever op til Danish Cloud Communitys krav samt er tilgængelige for kunderne
  • Være økonomisk stabilt, bl.a. målt ved driftsresultat og egenkapital
  • Være dækket af erhvervs- og produktansvarsforsikringer

Det er frivilligt for de ordinære medlemmer, om de lader sig certificere. Associerede medlemmer kan ikke blive certificeret. 

I efteråret 2018 skiftede Hostingcertifikatet navn til Cloudcertifikatet.

Du finder meget mere information om Cloudcertifikatet på www.cloudcertifikatet.dk. 

Få flere informationer om Danish Cloud Community's certificeringsordning

Kontaktinfo