Analyse vedr. sikkerhed og klimaaftryk ved køb af it-drift

Vi søger indsigt!

I maj & juni 2021 gennemfører Danish Cloud Community en analyse af danske virksomheders holdninger til og erfaringer med sikkerhed og klimaaftryk ved køb af it-drift.

Formålet er at få indsigt i virksomhedernes erfaringer med disse to meget aktuelle emner. Vi vil formidle resultater af analysen til deltagerne, offentligheden og naturligvis vores medlemsvirksomheder, for sidstnævnte gruppe mhp. at sikre sig, at branchens udbud af ydelser matcher behov og ønsker i målgruppen.

Om spørgsmålene

Spørgsmålene er ikke særligt tekniske eller detaljerede, hverken hvad angår it-sikkerhed eller klimaaftryk. Det er forventningen, at et medlem af ledelsen kan svare på begge typer spørgsmål, naturligvis afhængigt af typen og størrelsen af den enkelte virksomhed. Hvis det ikke er tilfældet, er det muligt at springe spørgsmål over.

Om behandling af data

Undersøgelsen er anonym, men deltagerne har mulighed for at indtaste navn og e-mail, hvis man ønsker at modtage en kopi af resultaterne, deltage i fremtidige analyser eller deltage i lodtrækning om en af vores 5 velsmagende vinpræmier på hver 2 flasker ualmindelig god rødvin!

Vi opbevarer ikke disse data længere end højst nødvendigt og kun:

  • hvis man ønsker at modtage en kopi af rapporten: indtil vi har sendt rapporten.
  • hvis man ønsker at deltage i konkurrencen: indtil præmierne er afsendt
  • hvis man gerne vil deltage i fremtidige analyser: indtil den næste analyse, dog max 18 måneder fra vi modtager respondentens svar

Om invitation til at deltage i analysen

Danish Cloud Community sender invitation til at deltage i analysen direkte til en række virksomheders offentligt tilgængelige firma e-mail. Analysen gennemføres ved brug af det danske firma Enalyzers onlineplatform.

Hvis man gerne vil bidrage til analysen, men ikke har modtaget invitationen, kan man benytte dette link.

Spørgsmål eller kommentarer?

Kontakt gerne Ulla Norup Panild på unp@cloudcommunity.dk, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til analysen.